கடவுள் எனக்கு என்னத்த கொடுத்தான்


இறைவன்  இலவசமாக கொடுத்த உறுப்புக்களின் இன்றைய விலை:

ஒரு செயற்கை பல் வைக்க - 6,000

மாற்று இதயம் பொறுத்த - 11/2 கோடி

செயற்கை இதயத்தின் விலை - 80 லட்சம்

ஒரு கிட்னி - 30 லட்சம் ( பொருத்த ஆகும் செலவு 20 லட்சம் )

செயற்கை முடி வைக்க - 2 லட்சம்

ஒரு செயற்கை விரல் வைக்க - 1 1/2 லட்சம்

செயற்கைக் கால் வைக்க - 2 லட்சம்

கண்ணுக்கு லென்ஸ் பொருத்த -
50, 000

எலும்புக்கு பதிலாக plate வைக்க - 50,000

கிட்னி க்கு பதிலாக ஒரு முறை டயாலிசிஸ் பண்ண - 3,000ச

இதயத்தை ஒரு மணி நேரம் செயற்கையாக இயங்க வைக்க -
45, 000

ஈரலை ஒரு மணி நேரம் செயற்கையாக சுவாசிக்க வைக்க - 50, 000

இரத்தம் ஒரு Unit வாங்க - 2,000

மேலும் உயிருக்கு விலை மதிப்பே இல்லை.

கெட்ட பழக்கங்களினாலும், பொறுப்பற்ற விபத்துக்களினாலும் ஆரோக்கியமான உறுப்புக்களை சேதமாக்கிக் கொள்வதைத் தவிருங்கள்.

கோடி கோடியாக செலவழித்து செயற்கை உறுப்புகள் பொருத்தினாலும் அவற்றால் இயற்கை உறுப்புகள் போன்று நமக்கு உதவ முடியாது.

Comments